ỐNG NHỰA TIỀN PHONG

Ống nhựa SINO

ỐNG NHỰA DEKKO

ỐNG NHỰA DISMY

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0941 866 668

ỐNG NHỰA TIỀN PHONG

Ống nhựa HDPE-80
Ống nhựa HDPE-80
Ống nhựa HDPE-100
Ống nhựa HDPE-100
Ống nhựa ppr Tiền Phong
Ống nhựa ppr Tiền Phong
Ống nhựa uPVC
Ống nhựa uPVC
Ống nhựa uPVC C0 Tiền Phong
Ống nhựa uPVC C0 Tiền Phong
Ống thoát nước pvc
Ống thoát nước pvc
Ba chạc chuyển bậc HDPE
Ba chạc chuyển bậc HDPE
Bích nối ống hàn nhỏ
Bích nối ống hàn nhỏ
Đầu nối chuyển bậc hàn nhỏ
Đầu nối chuyển bậc hà...
Nối chuyển bậc HDPE Tiền Phong
Nối chuyển bậc HDPE Tiền P...
Nối góc 90 HDPE Tiền Phong
Nối góc 90 HDPE Tiền Phong
Ba chạc 90 độ ren ngoài ppr
Ba chạc 90 độ ren ngoài ppr

ỐNG NHỰA SINO

Ống nước HDPE
Ống nước HDPE
Ống nước HDPE
Ống nước HDPE
Phụ kiện u.PVC
Phụ kiện u.PVC
Ống u.PVC
Ống u.PVC
Ống cấp nước PPR
Ống cấp nước PPR
Phụ kiện PPR
Phụ kiện PPR
Ống cấp nước PPR
Ống cấp nước PPR
Ống Nước HDPE
Ống Nước HDPE

VAN VÒI CÁC LOẠI

Van vòi sanwa
Van vòi sanwa
Van 1 Chiều
Van 1 Chiều
Van bi nhỏ 2
Van bi nhỏ 2
Van bi nhỏ
Van bi nhỏ

ỐNG NHỰA DEKKO

Ống nhựa HDPE 80- pn6
Ống nhựa HDPE 80- pn6
Ống nhựa HDPE 80-pn12,5
Ống nhựa HDPE 80-pn12,5
Ống nhựa HDPE 80-pn16
Ống nhựa HDPE 80-pn16
Ống nhựa HDPE 100-pn6
Ống nhựa HDPE 100-pn6
Ống nhựa ppr2
Ống nhựa ppr2
Ống nhựa ppr-pn10
Ống nhựa ppr-pn10
Ống nhựa pvc-c0
Ống nhựa pvc-c0
Ống nhựa pvc-c1
Ống nhựa pvc-c1

ỐNG NHỰA DISMY

Ống nhựa HDPE
Ống nhựa HDPE
Ống nhựa HDPE-80
Ống nhựa HDPE-80
Ống nhựa HDPE-80-pn16
Ống nhựa HDPE-80-pn16
Cút
Cút
Cút ren ngoài
Cút ren ngoài
Đai khởi thủy
Đai khởi thủy
Ống cuộn
Ống cuộn
Tê ren trong
Tê ren trong
Ống nhựa ppr-pn10
Ống nhựa ppr-pn10
Ống nhựa pvc-c1
Ống nhựa pvc-c1
Ống nhựa pvc-c2
Ống nhựa pvc-c2
Ống nhựa pvc-c4
Ống nhựa pvc-c4